Sınavlar

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, her yıl Haziran ayında Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından duyurusu yapılarak sınavla öğrenci kabul eder. Sınav, Eğitim Bakanlığınca oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilir. İlk okuldan mezun olan öğrenciler, okulumuzun orta müzik bölümü için sınava katılabilirler. Ortaokul seviyesinde Resim Bölümü yoktur. Ortaokuldan mezun olan öğrenciler ise okulumuzun hazırlık sınıfının hem Resim, hem de Müzik“Sınavlar” yazısının devamını oku

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Okulumuzun temel amacı müzik ve resim alanında yükseköğretime alt yapı hazırlamaktır. Bunun yanı sıra okulumuzun bir Anadolu lisesi statüsünde olması, İngilizce ve kültür derslerinin de ağırlıklı olarak programda yer alması nedeniyle, dileyen öğrenciler üniversitelerin sanat alanı dışındaki alanlarına da yönelebilirler. Okulumuz müzik bölümünden mezun olan öğrenciler; eğitim fakültelerinin; müzik , konservatuarların; şan ve müzikoloji bölümleri“Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi” yazısının devamını oku