AMAÇ

Okulumuzun temel amacı müzik ve resim alanında yükseköğretime alt yapı hazırlamaktır. Bunun yanı sıra okulumuzun bir Anadolu lisesi statüsünde olması, İngilizce ve kültür derslerinin de ağırlıklı olarak programda yer alması nedeniyle, dileyen öğrenciler üniversitelerin sanat alanı dışındaki alanlarına da yönelebilirler. Okulumuz müzik bölümünden mezun olan öğrenciler; eğitim fakültelerinin; müzik , konservatuarların; şan ve müzikoloji bölümleri ile sahne sanatları fakültelerine başvurabilirler. Okulumuz resim bölümünden mezun olan öğrenciler; eğitim fakültelerinin; resim, resim-iş öğretmenliği, güzel sanatlar fakültelerinin; resim, heykel, grafik, seramik-cam, iç mimari, mimarlık-mühendislik fakültelerinin; endüstri tasarımı bölümlerine başvurabilirler.

20128rrr

MİSYON: Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, özelde öğrencilerimizin, genelde toplumumuzun sanatsal ve kültürel farklılığını uyandırıp, sanatın konuşulduğu, yaşandığı, üretildiği bir ortam yaratarak, tartışan, çalışan, hedefleri olan, sanatsal özgürlüğü toplumsal özgür düşünce yapısına taşıyabilen geniş vizyonlu gençler yetiştirmeyi hedefler. Yukarıdaki geniş ve temel misyonumuzun dışında, her öğrencimizin alanında yüksek öğretim yapması en büyük arzu ve uğraşımızdır.