GİRİŞ SINAVI

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, her yıl Haziran ayında Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından duyurusu yapılarak sınavla öğrenci kabul eder. Sınav, Eğitim Bakanlığınca oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilir.

guzel-sanatlara-giris-sinavi-2011-06-24_m

İlk okuldan mezun olan öğrenciler, okulumuzun orta müzik bölümü için sınava katılabilirler. Ortaokul seviyesinde Resim Bölümü yoktur. Ortaokuldan mezun olan öğrenciler ise okulumuzun hazırlık sınıfının hem Resim, hem de Müzik Bölümü için Giriş sınavına katılabilirler.